Резултати ВТОР поправен колоквиум по предметот Царинско познавање на стоката

Резултати од ВТОР ПОПРАВЕН колоквиум кај проф. Д-р Ангела Василеска, одржан на ден 14.01.2019 година

 

ВТОРИОТ ПОПРАВЕН колоквиум по предметот ЦАРИНСКО ПОЗНАВАЊЕ НА СТОКАТА не го положи ниту еден кандидат.

                                                          

 

Предметен наставник,

Д-р. Ангела Василеска