Огласна табла

Соопштение проф. Симона Мартиноска Оценки

19/06/2018 - 13:44

Оценки кај проф. д-р Симона Мартиноска студентите кои положиле ќе може да земат на ден25.06.2018 (понеделник) во 10.30 часот

 

проф. д-р Симона Мартиноска

СООПШТЕНИЕ од Проф. Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска

19/06/2018 - 12:07

Сите студенти што имаат положено Маркетинг, Маркетинг истражување, Меѓународен маркетинг и Канали на продажба оценки може да земат во четврток (22.06.2018) од 13 до 14 часот.

Резултати од колоквиумите и испитот по предметот ПРИНЦИПИ НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

18/06/2018 - 15:38

Увид во писмените испити ќе се одржина 20.06.2018 година во терминот 12:00-14:00 часот. 

СООПШТЕНИЕ Вовед во осигурување и Финансиски менаџмент кај проф. Климе Попоски

18/06/2018 - 13:27

Студентите кои ги полагаа предметите Вовед во осигурување и Финансиски менаџмент кај проф.Климе Попоски, резултати и увид во тестовите ќе имаат на ден 23.06.2018 година (сабота) во 12 часот.

Посета на студентите на Полициската станица за граничен надзор Охридско езеро

18/06/2018 - 10:15

На 14.6.2018 година во рамките на предметната програма по предметот Еколошка криминалистика на студиската програма БФК-Охрид, а во организација на предметниот наставник ред проф д-р Марина Малиш Саздовска, беше организирана посета на студентите на Полициската станица за граничен надзор Охридско езеро.