Огласна табла

Предавањата по предметот Туристичка Географија

05/05/2016 - 23:43

Им се соопштува на студентите кои ги слушаат предметот Туристичка Географија дека предавањата закажани за ден 03.05.2016 – вторник се презакажуваат за ден 06.05.2016 – петок во 08:00 часот.
 

Предметен наставник:
Проф. Д-р Науме Мариноски

II Колоквиум по ЖИВОТНО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

05/05/2016 - 23:41

Се известуваат студентите од Охрид, III година насоката ОСИГУРУВАЊЕ кој слушаат предметот ЖИВОТНО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ дека II Колоквиум е закажан на ден 09.05.2016 година (Понеделник) во 10 часот.

Известување за студентите од насока Царина и шпедиција кои обавуваат пракса во шпедитерски компании (2015-2016)

28/04/2016 - 20:19

Се известуваат студентите од насоката Царина и шпедиција кои се распоредени за обавување на задолжителната пракса во шпедитерски компании дека на 11.05.2016 година (среда) во 14:00 часот на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид ќе се одржи подготвителна обука од страна на претставник од шпедитерска компанија.

Презакажување на предавањата по предметот Xрана и култура

28/04/2016 - 20:18

Им се соопштува на студентите кои ги слушаат предметот Xрана и култура дека предавањата закажани за ден 03.05.2016 – вторник се презакажуваат за ден 06.05.2016 – петок во 10:00 часот.

 

Апсолвентска вечер

26/04/2016 - 11:47

Почитувани апсолвенти, Ве известуваме дека аполвентската вечер ќе биде на ден 18-ти(среда) мај 2016 година во Хотел Амбасадор.Цената изнесува 1200 денари во кои е влкучено следното мени:

Англиски јазик 4 изборен полагање прв колоквиум

20/04/2016 - 18:36

Англиски јазик 4 изборен полагање прв колоквиум:

  • 25.04.2016 ВО 10.00 Ч.- писмено 
  • 26.04.2016 во 10.00  Плоштад споменик “Св. Климент Охридски”  sightseeing tour

Проф. Д-р Ирина Петровска