Огласна табла

Испитите во Февруарска сесија 2016 кај Проф. Д-р Јован Стојаноски од втор циклус

01/02/2016 - 22:35

Се известуваат студентите од втор циклус на сите насоки дека испитите во Февруарска сесија 2016 кај Проф. Д-р Јован Стојаноски се презакажуваат на 08.02.2016 година (понеделник) во 12 часот.

Комисискиот испит по предметите Даночно работење и Фискален систем

01/02/2016 - 22:34

Комисискиот испит по предметите Даночно работење и Фискален систем ќе се одржи на ден 09.02.2016 год. во 12 часот

Од комисијата

 

Студентите кои избрале англиски јазик 4 во летниот семестар

01/02/2016 - 22:34

Студентите кои избрале англиски јазик 4 во летниот семестар треба да се јават кај Проф. Д-Р Ирина Петровска на ден 8.02.2016 понеделник во 10.00 ч.

Проф. Д-Р Ирина Петровска

Испитите кај Проф. д-р. Ивица Смиљковски

28/01/2016 - 16:43

Се известуваат студентите дека испитите кај Проф. д-р. Ивица Смиљковски ќе се одржат на ден 01.02.2015 год. во 12.00 часот

Проф. д-р. Ивица Смиљковски

Практична работа - Туризам, ХРМ, ГИД

27/01/2016 - 11:59

Се известуваат сите студенти од насоките: ТУРИЗАМ, ХРМ и ГИД кој навремено ги имаат завршено сите работни обврски кои произлегуваат од правилата за Практична работа, наместо на 29.01.2016 - закажано согласно  распоредот за испити, да се јават во кабинетите на раководителите на катедрите за ТУРИЗАМ, ХРМ и ГИД, Проф.Др. Иванка Нестороска и Проф.Др. Ангела Василеска на 15.02.2016 ( Понеделник ) во 13.00 часот.

Со почит,

Тошо Чочороски, стручен соработник по Практична работа

Известување за полагање на Испитите на II и III циклус кај Проф.д-р Лилјана Баткоска

26/01/2016 - 23:44

Се известуваат студентите на II и III циклус кои Февруарската сесија 2016 полагаат предмети кај Проф.д-р Лилјана Баткоска дека Испитите ќе се одржат во Понеделник (01.02.2016), но од 11:00 часот.

 

Предметен професор,

Проф.д-р Лилјана Баткоска

Повторно објавување на последните резултати по испитите на ФТУ

21/01/2016 - 17:21

Поради технички проблеми досегашните објавени резултати не се достапни. Сеуште актуелните резултати од вторите колоквиуми и испитите можете да ги најдете на следниот линк:

Резултати од испити и колоквиуми

Напомена: Резултатите на линкот постојано се дополнуваат, доколку ги нема резултатите кои ги барате тие најверојатно ќе бидат објавени во текот на денот.

Презакажување на испитите Капитал и ризик и Даночно сметководство на втор циклус на студии кај проф. Д-р Вера Караџова и Испитите Вовед во осигурување и Финансиски менаџмент кај проф. Д-р Климе Попоски

21/01/2016 - 17:09

Испитите Капитал и ризик и Даночно сметководство на втор циклус на студии кај проф. Д-р Вера Караџова закажани на  ден 03.02.2016 година се презакажуваат на ден 10.02.2016 година во 13 часот.

Испитите Вовед во осигурување и Финансиски менаџмент кај проф. Д-р Климе Попоски закажани на прв циклус на студии на ден 30.01.2016 година се презакажуваат на ден 04.02.2016 година во 10 часот.

Испитна сесија за втор и трет циклус студии Февруари 2016

20/01/2016 - 12:32

Пријавување на испитите ќе се врши во службата за студентски прашања од 25.01.2016 до 29.01.2016

Распоред на испити: