Огласна табла

РЕЗУЛТАТИ од писмениот испит во јануарска сесија кај Проф.д-р Јованка БИЛЈАН

09/02/2016 - 02:58

РЕЗУЛТАТИ од писмениот испит во јануарска сесија 2016, Велес

НИТУ ЕДЕН СТУДЕНТ НЕ ПОЛОЖИЛ.

Предметен наставник

Проф.д-р Јованка БИЛЈАН

Си известуваат студентите дека закажаните термини за полагање на испитите  Современи тенденции во туризмот, Менаџмент на настани и слободно време и Современи теории во меѓународниот туризам на 2 и 3 циклус студии

09/02/2016 - 00:52

Си известуваат студентите дека закажаните термини за полагање на испитите 

  1. Современи тенденции во туризмот
  2. Менаџмент на настани и слободно време
  3. Современи теории во меѓународниот туризам

на 2 и 3 циклус студии се презакажуваат за 17.02.2016 год. во 12 часот.

Се известуваат студентите дека предавањата кај​ Проф.д-р Ивица Смиљковски се презакажуваат

08/02/2016 - 10:28

Се известуваат студентите дека предавањата кај Проф.д-р Ивица Смиљковски по предметот Фискален систем во вторник од 08.00 во 11.00 часот

Проф. д-р. Ивица Смиљковски

Се известуваат студентите кои во летниот семестар 2016 слушаат: ПСИХОЛОГИЈА ВО ТУРИЗМОТ И УГОСТИТЕЛСТВОТО И ДЕЛОВНА ПСИХОЛОГИЈА кај Проф.д-р Лилјана Баткоска

08/02/2016 - 10:25

Се известуваат студентите кои во летниот семестар 2016 слушаат: ПСИХОЛОГИЈА ВО ТУРИЗМОТ И УГОСТИТЕЛСТВОТО И ДЕЛОВНА ПСИХОЛОГИЈА кај Проф.д-р Лилјана Баткоска дека предавањата ќе се оджуваат секоја Среда од 11:00 часот во Амфитеатар, почнувајќи од 10.02.2016 (Среда).

 

Предметен професор:
Проф.д-р Лилјана Баткоска

Известување за Анимации во туризмот

08/02/2016 - 10:24

На 09.02.2016 година (понеделник), во 13:00 часот,  ќе се одржат воведни предавања по предметот Анимации во туризмот во кабинетот по Англиски јазик.

Предметен професор,

Проф.Др. Иванка Нестороска

Известување за Меѓународен туризам

08/02/2016 - 10:23

На 10.02.2016 година (среда), наместо во 14:00 часот, студентите задолжително да присуствуваат на предавањата кај проф.др.Јоана Херник, во 12:00 часот во амфитеатар за што ќе има евиденција за присуство.  

Од 17.02.2016 година (среда), часовите по предметот Меѓународен туризам ќе се одржуваат во среда од 09-12 часот во кабинетот по англиски јазик.

 

Предметен професор,

Проф.Др. Иванка Нестороска

Се известуваат студентите кои во летниот семестар 2016 слушаат предмети кај проф.д-р ПЕРЕ АСЛИМОСКИ

03/02/2016 - 21:39

Се известуваат студентите кои во летниот семестар 2016 слушаат предмети кај проф.д-р ПЕРЕ АСЛИМОСКИ дека првите предавања ќе се одржат во следниве термини:

* СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА, 11.02.2016 (Четврток) од 12:00 часот

* БЕЗБЕДНОСТ ВО ТУРИЗМОТ, 12.02.2016 (Петок) од 11:00 часот

* СОЦИОЛОГИЈА НА ИСХРАНА, 12.02.2016 (Петок), од 13:00 часот

На првите часови ќе бидат разгледани можности и за други термини за реализирање на наставата.

Предметен професор:

Проф.д-р Пере Аслимоски Охрид, 03.02.2016

Студентите кои ги положиле предметите Kултурно наследство, Заштита на културно наследство и Храна и култур

02/02/2016 - 16:47

Им се соопштува на студентите кои ги положиле предметите Kултурно наследство, Заштита на културно наследство и Храна и култура дека индексите треба да ги остават кај асистенот м-р михаел ристески за впишување на оценките, на ден 03.02.2016 – среда или 04.02.2016 - четврток. Најдоцна до понеделник – 08.02.2016 ќе бидат впишани и потпишани оценките во индексите.

Предметен наставник,
проф. Д-р сашо коруновски
 

"Greenwashing, or how companies should not create their image" - предавање

02/02/2016 - 16:44

"Greenwashing, or how companies should not create their image" - ПРЕДАВАЊЕ - Erasmus Exchange Visiting Professor Dr. Joanna Hernik Szczecin University, Poland  – СРЕДА, 10.02.2016 во 12.00 часот АМФИТЕАТАР