Огласна табла

ИЗВЕСТУВАЊЕ - Испити Вовед во криминалистика и криминалистичка техника

29/01/2019 - 15:52

Испитите Вовед во криминалистика и криминалистичка техника кај проф Злате Димовски и Еколошка криминалистика кај проф Марина Малиш Саздовска на насока БФК се одложуваат на 05.02.2019 година во 11 часот.

СООПШТЕНИЕ за презакажување на испити кај проф. д-р Снежана Дичевска

29/01/2019 - 11:18

Се известуваат студентите од сите насоки дека испитите кај проф. д-р Снежана Дичевска, ќе се одржат на ден 06.02.2019 год. (среда) во 10, 00 часот.

 

Предметен наставник

Проф. д-р Снежана Дичевска

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕЗАКАЖУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ КАЈ ПРОФ. Д-Р САШО КОРУНОВСКИ ЗА СТУДЕНТИТЕ КАЈ КОИ ИМ СЕ ПОКЛОПИЈА ИСПИТИТЕ СО ДРУГИ ОД 28.01.2019

29/01/2019 - 10:44

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ НА КОИ ИМ СЕ ПОКЛОПУВАА ИСПИТИТЕ КАЈ ПРОФЕСОРИТЕ ПРОФ. Д-Р САШО КОРУНОВСКИ И ПРОФ. Д-Р РИСТО РЕЧКОСКИ НА ДЕН 28.01.2019 – ПОНЕДЕЛНИК ДЕКА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ИКУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО СЕ ЗАКАЖУВА ЗА ДЕН 05.02.2019 - ВТОРНИКВО 10:00 ЧАСОТ.

 

Предметен наставник:

Проф. Д-р Сашо Коруновски

СООПШТЕНИЕ - Проф. Д-р Јаготка Стрезовска

28/01/2019 - 18:31

Се известуваат студентите дека испитот кај проф. д- р Јаготка Стрезовска се одложува за на ден 18.02.2019 во 10 часот.

Со почит,

проф. д-р Јаготка Стрезовска

Соопштение проф. Д-р Ангела Василеска

28/01/2019 - 11:00

ИСПИТИТЕ КАЈ ПРОФ. Д-Р АНГЕЛА ВАСИЛЕСКА ПО ПРЕДМЕТИТЕ ЕНОЛОГИЈА, НУТРИЦИЗАМ, ДИЕТЕТИКА И КУЛТУРА НА ТРАДИЦИОНАЛНАТА ИСХРАНА ВО ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2019 СЕ ПРЕЗАКАЖУВААТ ЗА ДЕН 01.02.2019 ГОДИНА (ПЕТОК) ВО 1200 ЧАСОТ.

ВНЕСУВАЊЕТО НА ОЦЕНКИ ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ ИСПИТИТЕ ГИ ПОЛОЖИЛЕ ПРЕКУ КОЛОКВИУМИ НА ДЕН 01.02.2019 ГОДИНА (ПЕТОК) ВО ПЕРИОДОТ ОД 1130 - 1200ЧАСОТ.

                                          

 

ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК                                                                                                          

Одложување на испит кај проф. д-р Лидија Симонческа

28/01/2019 - 10:17

Се известуваат студентите дека испитот кај проф. д- р Лидија Симонческа се одложува за на ден 15.02.2019 во 10 часот.

Со почит,

проф. д-р Лидија Симонческа