Огласна табла

ИЗВЕСТУВАЊЕ за АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1, АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 и АНГЛИСКИ ЈАЗИК 3

31/10/2016 - 12:50

АНГЛИСКИ ЈАЗИК 1, АНГЛИСКИ ЈАЗИК 2 и АНГЛИСКИ ЈАЗИК 3

КОЛОКВИУМ 1 ќе се одржи на 9.11.2016 во 11.00 часот, во амфитеатар

 

Проф. Д-р Ирина Петровска

Известување за термини за прв колоквиум кај Проф. Д-р Лилјана Баткоска

28/10/2016 - 21:14

Прв колквиум, зимски семестар, учебна 2016/17 година.

Професор: Проф. Д-р Лилјана Баткоска

Предмет: Деловна Психологија

Термин :  10. 11. 2016 година, во 09 часот

 

Предмет: Деловно Комуницирање

Термин :  08. 11. 2016 година, во 10 часот

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА АНГЛИСКИ ЈАЗИК

27/10/2016 - 11:36

ПРЕДАВАЊАТА ПО ПРЕДМЕТОТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЌЕ  СЕ ОДРЖАТ ВО ПОНЕДЕЛНИК, 31.10.2016 ВО 13.00

НАСОКИ                              ЦИШ МУС 1 СЕ.                ИЗБОРЕН 5 СЕМ.                                                                                                           

 

ПРОФ. Д-Р ИРИНА ПЕТРОВСКА

СООПШТЕНИЕ за колоквиум по Германски кај Проф. Д-р Елена Цицковска

26/10/2016 - 13:02

Колоквиумот ќе се одржи во Среда, 02.11.2016 во 08:15 часот.

Програма за стипендии на Германското стопанство за 2017 година

20/10/2016 - 22:19

Германската стопанска комора во Македонија ја спроведуваат програмата за стипендии на Германското стопанство за 2017 година во својство на локален партнер на Одборот на германското стопанство за источните земји, кој е раководител на програмата во Германија. Целта на оваа програма е да обезбеди специјализација за квалификувани кандидати од Македонија во најуспешните германски компании, во пероид од 3 до 6 месеци. Оваа програма е подржана од Сојузната Влада на Република Германија и трошоците се покриени од Германската влада. 

СООПШТЕНИЕ за предметот Економика на ЕУ

12/10/2016 - 15:47

Се известуваат студентите од V (петти) семестар кои го имаат избрано предметот Економика на ЕУ дека предавања ќе се одржат на 13.10.2016 година (четврток) со почеток во 11:00 часот.

 

предметен наставник,

проф. д-р Вера Караџова

СООПШТЕНИЕ за предметот Инвестиционен менаџмент

12/10/2016 - 15:46

Се известуваат студентите од VII (седми) семестар кои го имаат избрано предметот Инвестиционен менаџмент дека предавања ќе се одржат на 18.10.2016 година (вторник) со почеток во 11:00 часот.

 

предметен наставник,

проф. д-р Вера Караџова

 

СОПШТЕНИЕ  ЗА ПРЕДМЕТОТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК ИЗБОРЕН

07/10/2016 - 13:40

СОПШТЕНИЕ  ЗА ПРЕДМЕТОТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК ИЗБОРЕН ПЕТТИ СЕМЕСТАР

Се известуваат студентите кои  го избрале предметот АНГЛИСКИ ЈАЗИК  дека предавањата ќе се одржуваат во среда од 11.00  часот.

 

СОПШТЕНИЕ  ЗА ПРЕДМЕТОТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК ИЗБОРЕН СЕДМИ  СЕМЕСТАР

Се известуваат студентите кои  го избрале предметот АНГЛИСКИ ЈАЗИК  да се  јават за консултации во среда, 12.10 2016 во 11.00 ч. во кабинетот кај Проф. Д-р Ирина Петровска. 

 

СООПШТЕНИЕ за предавањето по предметот Вовед во осигурување

06/10/2016 - 12:50

Предавањето по предметот Вовед во осигурување ке се одржи на ден 8.10.2016 год. (сабота) во 10 часот.