Огласна табла

Известување за внесување оцени - Проф.д-р Пере Аслимоски

01/06/2017 - 16:16

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2016/2017  слушале предмети кај ПРОФ.Д-Р ПЕРЕ АСЛИМОСКИ и кои преку колоквиуми положиле, внесувањето на оцени ќе се одржи во следните термини:

  • Безбедност во туризмот - Среда (07.06.2017) , 11:00 – 12:00 часот
  • Социјална патологија и Социологија на исхрана - Среда (07.06.2017) , 12:00 – 13:00 часот.

 

Предметен професор:                                                               

СООПШТЕНИЕ ЗА ИСПИТИ НА НАСОКАТА БФК

01/06/2017 - 13:18

Испитите за студентите на насока БФК ќе се одржат
- Испитите од проф д-р Злате Димовски 12.06.2017 година во 11 часот
- Испитите од д-р Пеце Николовски 09.06.2017 година во 9 часот
- Испитите од проф д-р Светлана Николовска 23.06.2017 година во 11 часот
- Испитите од проф д-р Марјан Николовски 23.06.2017 година во 14 часот
- Испитите од проф д-р Искра Меалетиќ 23.06.2017 година во 14 часот

ИЗВЕСТУВАЊЕ - Испити кај проф д-р Ивица Смиљковски

01/06/2017 - 13:17

Испитите кај проф д-р Ивица Смиљковски ќе се одржат на 05.06.2017 година (понеделник) во 12 часот.

Известување за  студентите на II циклус - Проф.д-р Мирјана Секуловска

31/05/2017 - 13:31

Се известуваат студентите на на II циклус кои во Јунска сесија 2017 го полагаат предметот Е - бизнис дека испитот ќе се одржи во Вторник (20.06.2017) во 11:00 часот.

 

Проф.д-р Мирјана Секуловска