Огласна табла

Резултати од колоквиумите и испитот по предметот ПРИНЦИПИ НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

18/06/2018 - 15:38

Увид во писмените испити ќе се одржина 20.06.2018 година во терминот 12:00-14:00 часот. 

СООПШТЕНИЕ Вовед во осигурување и Финансиски менаџмент кај проф. Климе Попоски

18/06/2018 - 13:27

Студентите кои ги полагаа предметите Вовед во осигурување и Финансиски менаџмент кај проф.Климе Попоски, резултати и увид во тестовите ќе имаат на ден 23.06.2018 година (сабота) во 12 часот.

Посета на студентите на Полициската станица за граничен надзор Охридско езеро

18/06/2018 - 10:15

На 14.6.2018 година во рамките на предметната програма по предметот Еколошка криминалистика на студиската програма БФК-Охрид, а во организација на предметниот наставник ред проф д-р Марина Малиш Саздовска, беше организирана посета на студентите на Полициската станица за граничен надзор Охридско езеро.

ИЗВЕСТУВАЊЕ за Апсолвентски Таблоа

13/06/2018 - 12:41

Се известуваат апсолвентите дека таблоата можат да ги подигнат од Библиотека.