Огласна табла

СООПШТЕНИЕ - ЗАПИШУВАЊЕ НА ПАРНИОТ СЕМЕСТАР - ВТОР ЗА АКАДЕМСКАТА 2018/2019

21/01/2019 - 10:38

ЗАПИШУВАЊЕ НА ПАРНИОТ СЕМЕСТАР - ВТОР ЗА АКАДЕМСКАТА 2018/2019
ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА ЌЕ СЕ ВРШИ ВО СЛУЖБАТА ЗА
СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА НА 23, 24 И 25 ЈАНУАРИ 2019 godina.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС
- ИНДЕКС
- УРЕДНО ПОПОЛНАТ ЕКТС ОБРАЗЕЦ ПОТПИШАН ОД РАКОВОДИТЕЛ НА
СТУДИСКА ПРОГРАМА
- ПЕЧАТ ВО ИНДЕКС ЗА ИЗВРШЕН СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД
- УРЕДНО ПОПОЛНАТ ШВ 20 ОБРАЗЕЦ
- УПЛАТА 85 ДЕНАРИ ЗА ОБРАСЦИ
- УПЛАТА 50 ДЕНАРИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ
- РАТА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА 6150 –државна квота
12300 - кофинансирање