Огласна табла

II циклус - Проф.д-р Мирјана Секуловска

05/09/2017 - 13:49

СЕ ИЗВЕСТУВААТ студентите на II циклус кои во Септемвриска сесија 2017 го полагаат предметот Е - бизнис кај  Проф.д-р Мирјана Секуловска дека Испитот  ќе се одржи во Среда (27.09.2017) во 12:00 часот.

Предметен професор:
Проф.д-р Мирјана Секуловска   

СООПШТЕНИЕ ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ОЦЕНКИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ПРОФ. Д-Р САШО КОРУНОВСКИ

29/08/2017 - 10:00

Им се соопштува на студентите кои ги положиле испитите кај проф. Д-р Сашо Коруновски во јунската испитна сесија 2017 декаОЦЕНКИТЕ ВО ИНДЕКСИ ЌЕ СЕ ВПИШУВААТ НА ДЕН 29.08.2017 – ВТОРНИК. Студентите се обврзани да ги донесат индексите кај асистентот М-р Михаел Ристески истиот ден во периодот од 09:00 – 14:00 часот  

 

Предметен наставник

Проф. Д-р Сашо Коруновски

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРАКСА

25/08/2017 - 14:42

За студентите од насоката туризам на сите студиски години

 

На 15ти септември, петок со почеток во 10 часот во амфитеатар ќе се одржи средбата со студентите практиканти, а воедно и  проверката на стекнатите практични знаења и пополнетите дневници. Студентите да бидат облечени во униформи согласно професионалните стандарди во туризмот и угостителството и со себе да ги понесат потврдите и дневниците за работа. Тие што нема да го почитуваат пропишаниот дрес код нема да добијат потпис за спроведената пракса од матичниот професор.

 

 

Охрид, 25.08.2017

СООПШТЕНИЕ - проф д-р Пере Аслимоски - Понеделник неработен ден за припадниците од муслиманска вероисповед

23/08/2017 - 15:24

Понеделник 01.09.2017 година е неработен ден за припадниците од муслиманска вероисповед. Испитите кај проф д-р Пере Аслимоски за студентите од муслуиманска вероисповед се одложени , истите ќе се одржат на 05.09.2017 година во 10 часот.

СООПШТЕНИЕ - проф д-р Јован Стојаноски - понеделник неработен ден за припадниците од муслиманска вероисповед

23/08/2017 - 15:23

Понеделник 01.09.2017 година е неработен ден за припадниците од муслиманска вероисповед. Испитите кај проф д-р Јован Стојаноски за студентите од муслуиманска вероисповед се одложени , истите ќе се одржат на 04.09.2017 година во 10 часот.

СООПШТЕНИЕ проф д-р Данијела Милошоска

23/08/2017 - 15:22

Испитите кај проф д-р Данијела Милошоска се одложени од 01.09.2017 година и истите ќе се одржат на 04,09,2017 година во 10 часот.

При запишувањето во прва година на прв циклус судии, примените кандидати поднесуваат

23/08/2017 - 15:04

       1. Индекс и студентска легитимација

       2. Tри фотографии (2 – 3,5х4,5см. и 1 - 2х3см.)

       3. Пријавни листови

       4. Потврда за уплатени средства за партиципација или за кофинансирање на жиро сметката на соодветната единица на Универзитетот.

  • државна квота 6150 денари
  • кофинансирање 12300 денари
  • кандидати од самохран родител 3075 денари

       5. Уплата на рата за учебници

СООПШТЕНИЕ за испити кај Проф. Д-р Ивица Смилковски

23/08/2017 - 14:06

Испитите кај Проф. Д-р Ивица Смилковски закажани на ден 29.08.2017 (вторник) во 10 часот, се одложуваат за во 12 часот истиот ден.

Безбедност и финансиска контрола

23/08/2017 - 13:58

Специфични дескриптори на класификацијата со кои се одредуваат резултатите од учењето на оваа студиска програма:

 

Знаења и разбирање: