Огласна табла

Соопштение за Еколошка криминалистика кај проф д-р Марина Малиш Сасзовска

21/03/2018 - 12:39

Предавања по предметот  Еколошка криминалистика кај проф д-р Марина Малиш Сасзовска ќе се одржат во четврток 22.03.2018 година во 11 часот.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ТУРИСТИЧКА ПРАКСА 1,2,И 3 ГОДИНА ТУРИЗАМ

20/03/2018 - 09:41

Почитувани,

Сите редовни и вонредни студенти кои студираат на насоката ТУРИЗАМ задолжително да се јават за евиденција и распределба на задачи на 22.03.2018 во 13:40 часот во амфитеатарот на Факултетот.

 

Проф.др.Иванка Нестороска.

Раководител на студиската програма ТУРИЗАМ

Прв колоквиум по предметот Безбедност во туризмот

20/03/2018 - 09:41

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ВОЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2017/2018СЛУШААТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ТУРИЗМОТ  КАЈ ПРОФ. Д-Р ПЕРЕ АСЛИМОСКИ  дека (I) КОЛОКВИУМ ќе се одржи во Петок (30.03.2018 година) во 11:00 часот.

 

Предметен професор:                                                                                           

Проф.д- р Пере Аслимоски

Известување од Раководител на студиска програма ТУРИЗАМ

14/03/2018 - 12:54

На 14 март 2018 во просториите на ФТУ- претставници од од Т.А. Фибулатравел им ги презентираа можностите на студентите од студиската програма Туризам за сезонска работа во периодот мај-октомври 2018. Т.А. Фибулатравел има потреба за ангажирање 40 студенти за сезонско работење како туристички агенциски претставници во хотели во Охрид и Струга, на аеродромот Св. Апостол Павле и како туристички придружници. Ваквата можност студентите можат да ја искористат и за  регулирање на задолжителната туристичка пракса според наставната програма.

Соопштение за студенти - можности за вработување

12/03/2018 - 12:29

Во среда 21.03.2018 во 12 часот претставници од фирмата „ЕКОЛОГ“ – Тетово ќе презентираат мошне поволни можности за вработување, за студенти на насоките ГИД, Гастрономија и Хотелско-ресторански менаџмент.

Сите заинтересирани студенти најдоцна до вторник 20.03.2018 да се пријават кај м-р Климент Арнаудов за да го потврдат своето присуство.

Од управата на ФТУ - Охрид

СООПШТЕНИЕ - Колоквиум Царинска Тарифа

12/03/2018 - 12:28

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Царинска тарифа дека првиот колоквиум ќе се одржи на ден 23.03.2018 во 11 часот.

проф. д-р Данијела Милошоска

ИЗВЕСТУВАЊЕ - За студентите од насоката туризам и за сите заинтересирани

12/03/2018 - 12:28

На ден 14ти март, среда со почеток во 11 часот ќе се одржи презентација за можности за сезонска работа од страна на претставник на туристичката агенција Фибула. Ова претставува прекрасна можност за регулирање на задолжителната туристичка пракса конкретно за студентите од насоката туризам.

Ве молиме за помасовно присуство.

Со почит,

Проф.д-р. Иванка Нестороска

ИЗВЕСТУВАЊЕ за сликање - Апсолвенти

08/03/2018 - 09:06

Се извеестуваат сите апсолвенти дека сликањето за апсолвентското табло ќе се изврши во просториите на факултетот во салата за состаноци во деканатот.Секој студент ќе добие

-6 фотографии колор.Црно бели или комбиновано (6x9)

-4 фотографии 3,5x4,5

-Една голема фотографија од самиот апсолвент-портрет

-Голема фотографија од таблото за секој апсолвент

-Големо изложбено табло и урамување на наш трошок

-Доставуваме фотографија за оценување на квалитетот

Цената изнесува 750 денари плаќањето се врши на ден на сликањето

Распоред по смерови

XIV International Scientific Conference on Service sector INSCOSES 2018, Ohrid 14-15 September 2018

06/03/2018 - 11:57

Faculty of Tourism and Hospitality Ohrid is organizer of the XIV International Scientific Conference on Service sector. It will be held in Ohrid on 14-15 of September, 2018. The aim of the Conference is to stimulate open discussions between experts, practitioners, researchers, scholars and academia on various aspects of services sector development. Participants can submit review and research papers related to the conference main topic of the conference related to tourism and hospitality; insurance; customs and freight forwarding.