Огласна табла

СООПШТЕНИЕ за предавања кај Проф. Ивица Смиљковски

07/02/2017 - 10:28

Предавањата кај проф Ивица Смиљковски ќе се одржуваат во понеделник и вторник во 12 часот.

ИЗВЕСТУВАЊЕ - АНГЛИСКИ ЈАЗИК 4 регистрација

06/02/2017 - 12:56

СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО ОДБРАЛЕ ПРЕДМЕТОТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК 4 ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ТРЕБА ДА СЕ РЕГИСТРИРААТ КАЈ КЛИМЕНТ НАУМОВ.

Краен термин за пријавување е 10.02.2017

Терминот за предавања дополнително ќе биде објавен.

 

Проф. Д-р Ирина Петровска

Известување –Erasmus + student mobility

06/02/2017 - 12:40

Почитуван студенти,

 

Повикот за програмата за моблиност Erasmus+ е во тек.

Сите заинетресирани  редовни студенти на ФТУ – Охрид  кои сакаат да остварат настава со кореспондентни  признати ЕКТС  студиски предмети и да  разменат меѓукултурно искуство  на Универзитетите во Европа да се јават кај Еразмус + Координаторот на ФТУ – Охрид, Проф. Д-р Ирина Петровска.

Пријавување (лично) со одбирање на соодветен Универзитет  и соодветна студиска програма

среда 8.02.2017

 

СООПШТЕНИЕ - Проф. Ракичевиќ - Менаџмент во услужен сектор - Прва година

03/02/2017 - 13:50

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ОД I-ВА ГОДИНА НА НАСОКА ЦАРИНА И ШПЕДИЦИЈА ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА ПО ПРЕДМЕТОТ МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ КАЈ ПРОФ. Д-Р ГАБРИЕЛА РАКИЧЕВИЌ
ЌЕ СЕ ОДРЖУВААТ СЕКОЈ ВТОРНИК ВО 08 ЧАСОТ. 

 

 

Проф. д-р Габриела Ракичевиќ

СООПШТЕНИЕ за Запишување Семестар

03/02/2017 - 11:47

ЗАПИШУВАЊЕ НА ПАРЕН СЕМЕАТАР ВО АКАДЕМСКАТА 2016/2017 ГОДИНА ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ ЌЕ СЕ ВРШИ ОД 09.02.2017  ДО 20.02.2017  ГОДИНА ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА СПОРЕД СЛЕДНИОТ РАСПОРЕД
•    ПРВА ГОДИНА 09 И 10 ФЕВРУАРИ
•    ВТОРА ГОДИНА 13 И 14 ФЕВРУАРИ
•    ТРЕТА ГОДИНА 15 И 16 ФЕВРУАРИ
•    ЧЕТВРТА ГОДИНА 17 И 20 ФЕВРУАРИ
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС
-    ИНДЕКС
-    ШВ-20 ОБРАЗЕЦ УРЕДНО ПОПОЛНАТ
-    ЕКТС ОБРАЗЕЦ УРЕДНО ПОПОЛНАТ И ПОТПИШАН ОД РАКОВОДИТЕЛОТ НА НАСОКАТА
-    УПЛАТНИЦА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈА И ПРЕЗАПИШАНИ ПРЕДМЕТИ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОЛОГИЈА КАЈ ПРОФ. Д-Р ЛИЛЈАНА БАТКОСКА

01/02/2017 - 13:04

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2016/2017 СЛУШААТ КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОЛОГИЈА КАЈ ПРОФ. Д-Р ЛИЛЈАНА БАТКОСКА ДЕКА ПРВИТЕ ПРЕДАВАЊА ЌЕ ЗАПОЧНАТ ВО ЧЕТВРТОК (09.02.2017) ВО 10:00 ЧАСОТ.

      

Предметен професор:

Проф. д-р Лилјана Баткоска

Соопштение за први предавања во летен семестар 2016/2017 кај Проф.д-р Лилјана Баткоска

01/02/2017 - 13:01

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2016/2017

СЛУШААТ ПРЕДАВАЊА КАЈ ПРОФ. Д-Р ЛИЛЈАНА БАТКОСКА ДЕКА ПРВИТЕ

ПРЕДАВАЊА ЌЕ ЗАПОЧНАТ ВО СЛЕДНИВЕ ТЕРМИНИ:

- ПСИХОЛОГИЈА ВО ТУРИЗМОТ И УГОСТИТЕЛСТВОТО – Среда (08.02.2017) во 10:00 часот, Амфитеатар

- ДЕЛОВНА ПСИХОЛОГИЈА - Среда (08.02.2017) во 10:00 часот, Амфитеатар

 

Предметен професор:

Проф. д-р Лилјана Баткоска

Термин за први преедавања по предметот Безбедност во туризмот кај Проф.д-р Пере Аслимоски

31/01/2017 - 13:42

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2016/2017  ГО ИМААТ ИЗБРАНО ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ТУРИЗМОТ КАЈ ПРОФ.Д-Р ПЕРЕ АСЛИМОСКИ дека првите предавања по предметот ќе се одржат во Петок (10.02.2017) во 11:00 часот.

 

Охрид,31.01.2017                                                             

Предметен професор:                                                                                                           

Проф.д- р Пере Аслимоски

ВТОРО  ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ТУРИСТИЧКА ПРАКСА 4 ГОДИНА ТУРИЗАМ - ОХРИД

31/01/2017 - 13:30

Сите редовни и вонредни студенти од 4 година туризам кои не се јавија за  евиденција и распределба на задачи на 11.01.2017 во 11:00 часот кај Раководителот на студиската програма ТУРИЗАМ проф.др.Иванка Нестороска не можат да евидентираат практична работа во закажаниот термин на 03.02.2017. Истите треба да се јават за евиденција на оваа обврска на 13.02.2017 во 11 часот кај проф.др.Иванка Нестороска.

Студентите кои уредно се пријавија кај Проф.др.Иванка Нестороска и добија практични задачи можат да ја евидентираат практичната работа на 13.02.2017 во 10 часот.