Огласна табла

СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПАРНИОТ СЕМЕСТАР ЗА АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

06/02/2018 - 13:19

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

ЗАПИШУВАЊЕ НА ПАРНИОТ СЕМЕСТАР ЗА АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 12.02.2018 ГОДИНА ДО 20.02.2018 ГОДИНА ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА СПОРЕД СЛЕДНИОТ РАСПОРЕД:

  • ПРВА ГОДИНА 12 И 13.02.2018 ГОДИНА
  • ВТОРА ГОДИНА 14 И 15.02.2018 ГОДИНА
  • ТРЕТА ГОДИНА 16 И 19.02.2018 ГОДИНА
  • ЧЕТВРТА ГОДИНА 20.02.2018 ГОДИНА

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС

Соопштение за предавања кај проф Д-р Ивица Смилковски

06/02/2018 - 13:18

Предавањата кај Проф. Д-р Ивица Смилковски ќе се одржуваат секој понеделник, по предметот Транспор и осигурување во меѓународна трговија со почеток во 12 часот и по предметот Фискален систем со почеток во 14 часот.

Известувања - Проф. Д-р ЛИЛЈАНА БАТКОСКА

02/02/2018 - 12:26

И З В Е С Т У В А Њ Е

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ВОЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2017/2018 СЛУШААТПСИХОЛОГИЈА ВО ТУРИЗМОТ, ПСИХОЛОГИЈА ВО УГОСТИТЕЛСТВОТО И БИЗНИС (ДЕЛОВНА) ПСИХОЛОГИЈА ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА ЌЕ СЕ ОДРЖУВААТСЕКОЈА СРЕДА СО ПОЧЕТОК ВО 10:00 ЧАСОТ ВО АМФИТЕАТАР.

Предметен професор:

Проф. д-р Лилјана Баткоска

 

И З В Е С Т У В А Њ Е

Соопштение за предавањата по предметот МЧР

02/02/2018 - 12:22

Се известуваат студентите од насоката МУС кои го слушаат предметот Менаџмент на човечки ресурси во услужен сектор кај проф. д-р Габриела Ракичевиќ дека предавањата ќе се држат во среда во 08 часот.

проф. д-р Габриела Ракичевиќ

СООПШТЕНИЕ ЗА ВПИШУВАЊЕ ОЦЕНКИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ - ФЕВРУАРИ 2018 - ОХРИД

02/02/2018 - 12:21

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГИ ПОЛОЖИЛЕ ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ ДЕКА ТРЕБА ИНДЕКСИТЕ ДА ГИ ОСТАВАТ КАЈ АСИСТЕНТОТ М-Р МИХАЕЛ РИСТЕСКИ ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ОЦЕНКИТЕ НАЈДОЦНА ДО 05.02.2018.

Предметен наставник:

Проф. Д-р Сашо Коруновски