Огласна табла

Соопштение часови Промотивни активности

27/04/2018 - 14:13

Се известуваат студентите дека часовите по предметот Промотивни активности во туризмот место на ден 30.04 ќе се одржат на ден 07.05 (понеделник) со почеток во 08.15 часот.

Проф. д-р Лидија Симонческа

Студенска мобилност – CEEPUS мрежа

26/04/2018 - 11:51

Студенска мобилност – CEEPUS мрежа

Во летниот семестар 2017/2018 година, две студентки од Факултетот за туризам и угостителство - Охрид од насоката Царина и шпедиција преку програмата CEEPUS Mobility со која ФТУ - Охрид има склучено договор за соработка остварија мобилност во траење од еден месец на два странски универзитети.

ИЗВЕСТУВЊЕ – АНГЛИСКИ ЈАЗИК

25/04/2018 - 11:41

Презентации, потписи, внесување оценки - 30.04.2018 во 10.00

Проф., Д-р Ирина Петровска

ИЗВЕСТУВАЊЕ - Еколошка криминалистика - Предавања и поправен колоквиум

23/04/2018 - 12:56

Предавања и поправен колоквиум по предметео Еколошка криминалистика кај проф д-р Марина Малиш Саздовска ќе се одржат во вторник 24.04.2018 година во 11 часот.