Огласна табла

Известувања - Проф. Д-р ЛИЛЈАНА БАТКОСКА

02/02/2018 - 12:26

И З В Е С Т У В А Њ Е

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ВОЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2017/2018 СЛУШААТПСИХОЛОГИЈА ВО ТУРИЗМОТ, ПСИХОЛОГИЈА ВО УГОСТИТЕЛСТВОТО И БИЗНИС (ДЕЛОВНА) ПСИХОЛОГИЈА ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА ЌЕ СЕ ОДРЖУВААТСЕКОЈА СРЕДА СО ПОЧЕТОК ВО 10:00 ЧАСОТ ВО АМФИТЕАТАР.

Предметен професор:

Проф. д-р Лилјана Баткоска

 

И З В Е С Т У В А Њ Е

Соопштение за предавањата по предметот МЧР

02/02/2018 - 12:22

Се известуваат студентите од насоката МУС кои го слушаат предметот Менаџмент на човечки ресурси во услужен сектор кај проф. д-р Габриела Ракичевиќ дека предавањата ќе се држат во среда во 08 часот.

проф. д-р Габриела Ракичевиќ

СООПШТЕНИЕ ЗА ВПИШУВАЊЕ ОЦЕНКИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ - ФЕВРУАРИ 2018 - ОХРИД

02/02/2018 - 12:21

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГИ ПОЛОЖИЛЕ ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ ДЕКА ТРЕБА ИНДЕКСИТЕ ДА ГИ ОСТАВАТ КАЈ АСИСТЕНТОТ М-Р МИХАЕЛ РИСТЕСКИ ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ОЦЕНКИТЕ НАЈДОЦНА ДО 05.02.2018.

Предметен наставник:

Проф. Д-р Сашо Коруновски