Огласна табла

СООПШТЕНИЕ - Економика на ЕУ - Проф. д-р Вера Караџова

12/10/2017 - 13:02

Се известуваат студентите од III година кои го избрале предметот Економика на ЕУ дека предавањата ќе се одржуваат во вторник, со почеток во 12:00 часот.

 

Предметен наставник,

проф. д-р Вера Караџова

СООПШТЕНИЕ - Инвестиционен менаџмент - проф. д-р Вера Караџова

12/10/2017 - 12:26

Се известуваат студентите од IV година кои го избрале предметот Инвестиционен менаџмент дека предавањата ќе се одржуваат во среда, со почеток во 11:00 часот.

 

Предметен наставник,

проф. д-р Вера Караџова

 

External evaluation of UKLO

12/10/2017 - 11:59

The second visit of the team of experts form the Institutional evaluation program of the European University Association, within the frameworks of the process of conducting an external evaluation of the University is going to be realized in the period October 17 - 19, 2017.  

Надворешна евалуација на Универзитетот

12/10/2017 - 11:58

На 17, 18 и 19 октомври 2017 година на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола ќе се реализира втората посета на експертскиот тим од Институционалната евалуациона програма при Европската асоцијација на универзитети во рамките на процесот на спроведување надворешна евалуација на Универзитетот.

СООПШТЕНИЕ - Проф. Д-р Братислав Милошевиќ

06/10/2017 - 11:16

Се известуваат студентите кои ги избрале предметите:

 

  • РЕОСИГУРУВАЊЕ часовите ќе се изведуваат во СРЕДА од 11 часот во Предавална 4.
  • ОСИГУРУВАЊЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО часовите ќе се изведуваат во ПОНЕДЕЛНИК од 9 часот во Предавална 4.
  •  ОСИГУРУВАЊЕ ВО ТУРИЗМОТ И УГОСТИТЕЛСТВОТО часовите ќе се изведуваат во ПЕТОК од 11 часот во Предавална 4.

 

Проф. Д-р Братислав Милошевиќ

Соопштение - БФК прва година

05/10/2017 - 10:44

СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА БФК ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА ЌЕ ИМААТ ПРЕДАВАЊА ПО ПРЕДМЕТОТ ВОВЕД ВО КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНАЛИСТИЧКА ТАКТИКА ОД ВТОР СЕМЕСТАР КАЈ ПРОФ. Д-Р ЗЛАТЕ ДИМОВСКИ СЕКОЈ ЧЕТВРТОК ОД 11 ЧАСОТ.

СООПШТЕНИЕ - ЕКТС образец

05/10/2017 - 10:43

Студентите запишани во академската 2017/2018 година на сите студиски програми во прва и четврта година може да подигнат ЕКТС образец во скриптарата на Факултетот за да запишат изборни предмети. Обрасците треба да се потпишани од раководителите на студиската програма на која се запишани и да ги достават во службата за студентски прашања.

СООПШТЕНИЕ - Проф. Деса косаркоска

03/10/2017 - 12:28

Им се соопштува на студентите од сите насоки дека предавањата кај Проф. д-р Деса Косаркоска ќе се одржуваат секоја среда од 10.00 часот.

 

Проф.д-р Деса Косаркоска

СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ ПРЕДАВАЊА ПО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО и ЗАШТИА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО - ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ

02/10/2017 - 12:30

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГИ СЛУШААТ ПРЕДМЕТИТЕ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВОИ ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА СЕ ЗАКАЖУВААТ СЕКОЈ ПОНЕДЕЛНИК СО ПОЧЕТОК ВО 08:30 ЧАСОТ.

 

Предметен наставник:

Проф. Д-р Сашо Коруновски

Известување - Англиски Јазик

02/10/2017 - 10:52

ПРЕДАВАЊА ПО ПРЕДМЕТОТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК СРЕДА,02.11.2017. НАДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОПУШТЕНИТЕ ПРЕДАВАЊА - НОЕМВРИ ВО ДОГОВОР СО СТУДЕНТИТЕ

Контакт – консултации

irina.petrovska@yahoo.com

 

 

Од предметниот професор

Проф. Д-р Ирина Петровска