Огласна табла

Известување за предавања по Еколошка криминалистика

30/03/2018 - 12:25

Предавањата по предметот Еколошка криминалистика кај проф др Марина Малиш Саздовска ќе се одржат во понеделник 02.04.2018 година во 11 часот. 

ИЗВЕСТУВАЊЕ за пракса

29/03/2018 - 10:39

Сите редовни и вонредни студенти кои студираат на насоката ХОТЕЛСКО-РЕСТОРАНСКИ МЕНАЏМЕНТ, ГАСТРОНОМИЈА и ГАСТРОНОМИЈА, ИСХРАНА И ДИЕТЕТИКА задолжително да се јават за евиденција и распределба на задачи во врска со изведувањето на редовната пракса на ден четврток 12.04.2018 во 10 часот во амфитеатарот на Факултетот.
 

Проф. др. Симона Мартиноска
Раководител на студиската програма ХРМ,
ГАСТРОНОМИЈА и ГИД.

Термин за полагање прв колоквиум - Социјална патологија

23/03/2018 - 16:29

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ВОЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2017/2018СЛУШААТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА  КАЈ ПРОФ. Д-Р ПЕРЕ АСЛИМОСКИ  дека (I) колоквиум ќе се одржи на 12.04.2018 година (Четврток) во 10:00 часот.

 

Предметен професор:                                                                                           

Проф.д- р Пере Аслимоски

Продеканот на ФТУ учествуваше на настанот Модел на Светска Царинска Организација во Руската Царинска Академија

22/03/2018 - 15:04

Продеканот на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид со двајца претставници од студентите учествува на настанот Модел на Светска Царинска Организација во Руската Царинска Академија. Продеканот одржа и предавање на тема Светска Царинска Организација пред студентите на академијата. 

Соопштение за Еколошка криминалистика кај проф д-р Марина Малиш Сасзовска

21/03/2018 - 12:39

Предавања по предметот  Еколошка криминалистика кај проф д-р Марина Малиш Сасзовска ќе се одржат во четврток 22.03.2018 година во 11 часот.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ТУРИСТИЧКА ПРАКСА 1,2,И 3 ГОДИНА ТУРИЗАМ

20/03/2018 - 09:41

Почитувани,

Сите редовни и вонредни студенти кои студираат на насоката ТУРИЗАМ задолжително да се јават за евиденција и распределба на задачи на 22.03.2018 во 13:40 часот во амфитеатарот на Факултетот.

 

Проф.др.Иванка Нестороска.

Раководител на студиската програма ТУРИЗАМ