Огласна табла

СООПШТЕНИЕ - Финансиски менаџмент и Вовед во осигурување

11/09/2018 - 09:25

Студентите кои полагаа испити Финансиски менаџмент и Вовед во осигурување кај Проф. Д-р Климе Попоски резултатите ќе бидат објавени на ден 15.09.2018 год. (сабота) во 11 часот.

ИЗВЕСТУВАЊЕ - Пракса туризам

11/09/2018 - 09:23

Заверката на потврдите за реализирана пракса ќе се одржи на 17.09.2018 (понеделник ) во 11 часот.

Студентите да ги носат потврдите и дневниците за работа. 

 

со почит,

 

Проф.д-р Иванка Нестороска

СООПШТЕНИЕ - Испити кај проф д-р Ивица Смиљковски

05/09/2018 - 14:07

Испитите кај проф д-р Ивица Смиљковски ќе се одржат на 24.09.2018 година во 12 часот.

Соопштение за Француски јазик

05/09/2018 - 14:07

Се известуваат сите студенти на сите насоки дека полагањето по предметот Француски јазик во Септемвриска сесија 2018 ќе се одржи во Вторник (11.09.2018) во 12:30 часот.

 

  Од предметниот наставник: Зоран Николоски

ИЗВЕСТУВАЊЕ - II циклус на студии на насоката БФК

05/09/2018 - 14:07

Се известуваат студентите од II циклус на студии на насоката БФК дека испитите во Септемвриска сесија кај Проф. Д-р Марјан Николовски ќе се одржат на ден 17.09.2018 (понеделник) во 13 часот.

 

Од предметниот професор

СООПШТЕНИЕ - БФК испити

03/09/2018 - 14:15

Се известуваат студентите на насока БФК испитите по предметите ќе се одржат на

- Основи на безбедност и безбедносен систем на РМ кај проф д-р Томе Баткоски на 10.09.2018 г во 11 часот

- Вовед во криминалистика и кримаиналистичка тактика кај проф д-р Злате Димовски на 06.09.2018 во 11 часот

- Еколошка криминалистика кај проф д-р Марина Малиш Саздовска на 14.09.2018 година