Подобрување на училниците во иднина-вештини за учење 2030 - УЧЕЊЕ 2030

Во рамките на ЕРАЗМУС + Програмата од клучната акција 2 – Соработка за иновации и размена на добри практики - Акција:  Стратешко партнерство за високо образование, УКЛО е дел од Конзорциумот на проектот "Подобрување на училниците во иднина-вештини за учење 2030"-УЧЕЊЕ 2030. 

 

 

 

Основната цел на овој проект е Подготвување на наставниот кадар во високото образование  согласно предвидените промени што треба да се случат во образованието до 2030 во ЕУ имајќи ги во предвид зголемените потреби за индивидуално учење на студентите.

Посета - Универзитет Ополев Полска

На 08.05.2018 во посета на ФТУ беше делегација од Ун. во Ополе Полска. Беше остварена размена на искуства. Г-ѓа Халина Паалмер-Пистарк како Еразмус коордунатор размена искуства и можности со Проф. Д-р Ирина Петровска, Еразмус коордунатор за ФТУ  

Продеканот на ФТУ учествуваше на настанот Модел на Светска Царинска Организација во Руската Царинска Академија

Продеканот на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид со двајца претставници од студентите учествува на настанот Модел на Светска Царинска Организација во Руската Царинска Академија. Продеканот одржа и предавање на тема Светска Царинска Организација пред студентите на академијата. 

XIV International Scientific Conference on Service sector INSCOSES 2018, Ohrid 14-15 September 2018

Faculty of Tourism and Hospitality Ohrid is organizer of the XIV International Scientific Conference on Service sector. It will be held in Ohrid on 14-15 of September, 2018. The aim of the Conference is to stimulate open discussions between experts, practitioners, researchers, scholars and academia on various aspects of services sector development. Participants can submit review and research papers related to the conference main topic of the conference related to tourism and hospitality; insurance; customs and freight forwarding.

Доделување на дипломи на ФТУ

Денес на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид со почеток во 12 часот се одржа промоција на 108 нови дипломирани студенти од Факултетот за туризам и угостителство - Охрид и двајца магистри. На промоцијата пред се обрати деканот на факултетот. Во текот на доделувањето на дипломи посебно беше промовиран најдобриот студент од генерацијата, Радмила Матеска од студиската програма туризам која има просечна оценка од 9.97. Најдобриот студент од ФТУ беше промовиран и на Универзитетската промоција на најдобри студенти во Битола. 

Посета на на Руската Царинска академија

Во периодот 27.10.2017 до 01.11.2017 Деканот на Факултетот за туризам и угостителство и Ректорот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Проф. д-р Сашо Коруновски, беа во посета на Руската Царинска академија. При посетата остварена е средба со Проректорот за меѓународна соработка, Проф. д-р Андреј Клоченко, Деканот на студиската програма Царина Проф. д-р Игор Сергеев, како и Ректорот на академијата Проф. д-р Владимир Мантусов. Ректорот Проф. д-р Сашо Коруновски и Ректорот на Руската царунска академија Проф. д-р Владимир Мантусов потпишаа договор за соработка помеѓу институциите.

Огласна табла

СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРАКСА – МЕНАЏМЕНТ ВО УСЛУЖЕН СЕКТОР

11/05/2018 - 11:31

Се известуваат студентите од насоката МЕНАЏМЕНТ ВО УСЛУЖЕН СЕКТОР дека на 12.05.2018 година (понеделник) со почеток во 12:00 часот ќе се спроведи распоредување за обавување на практична работа.

Присуството е задолжително за сите студенти од насоката МЕНАЏМЕНТ ВО УСЛУЖЕН СЕКТОР кои имаат запишано парен семестар.

ИЗВЕСТУВАЊЕ - ЦАРИНА И ШПЕДИЦИЈА

10/05/2018 - 14:40

Се известуваат студентите од насоката ЦАРИНА И ШПЕДИЦИЈА дека на 17.05.2018 година (четврток) со почеток во 12:00 часот ќе се одржи обука/клиничка настава за спроведување на практичната работа во летниот семестар 2017/2018 година. Во истиот термин ќе се спроведи и распоредување за обавување на практичната работа.

Присуството е задолжително за сите студенти од насоката ЦАРИНА И ШПЕДИЦИЈА кои имаат запишано парен семестар.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД СТУДИСКА ПРОГРАМА ТУРИЗАМ ЗА ПРАКСА

10/05/2018 - 11:25

Во понеделник, 14 мај 2018 година во 12 часот ќе се дефинира крајниот распоред за пракса по објекти. Присуството е задолжително за сите студенти.

 

Проф. др Иванка Нестороска

Посета - Универзитет Ополев Полска

10/05/2018 - 10:04

На 08.05.2018 во посета на ФТУ беше делегација од Ун. во Ополе Полска. Беше остварена размена на искуства. Г-ѓа Халина Паалмер-Пистарк како Еразмус коордунатор размена искуства и можности со Проф. Д-р Ирина Петровска, Еразмус коордунатор за ФТУ  

Термин за полагање втор колоквиум - Социјална патологија

08/05/2018 - 11:56

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ВОЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2017/2018СЛУШААТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА  КАЈ ПРОФ. Д-Р ПЕРЕ АСЛИМОСКИ  дека вториот колоквиум ќе се одржи во Четврток(17.05.2018 година) во 09:00 часот.

 

Предметен професор:                                                                                           

Проф.д- р Пере Аслимоски

Соопштение за пракса - Осигурување

07/05/2018 - 14:32

Се известуваат студентите од I, II и III година насока Осигурување дека според наставната програма на Факултет за туризам и угостителство – Охрид, предвидено е изведување на задолжителна пракса во соработка со компаниите за осигурување во Република Македонија во периодот од 15.05-15.06.2018 година.

Списоци за пракса насока ГИД и ХРМ

07/05/2018 - 13:37

Ова се конечните списоци за пракса. Последни приговори ќе се примаат во четврток (10.05.2018) од 10-11 часот.

Со почит,

проф. Симона Мартиноска

 

ГИД I

ГИД II

ГИД III

ХРМ I

Povik E+ 2018/2019

07/05/2018 - 13:31

Известување за Апсолвентска вечер

07/05/2018 - 13:17

Се известуваат Апсолвентите дека апсолвентската вечер ќе биде на 11ти мај во Хотел Амбасадор од 20:00 часот.

Картите можат да се набават по цена од 1200 денари. За повеќе информации повикајте го телефонскиот број подолу.

Со почит Студентски Парламент

Информации на телефон: 078-279-906

Партнери