Подобрување на училниците во иднина-вештини за учење 2030 - УЧЕЊЕ 2030

Во рамките на ЕРАЗМУС + Програмата од клучната акција 2 – Соработка за иновации и размена на добри практики - Акција:  Стратешко партнерство за високо образование, УКЛО е дел од Конзорциумот на проектот "Подобрување на училниците во иднина-вештини за учење 2030"-УЧЕЊЕ 2030. 

 

 

 

Основната цел на овој проект е Подготвување на наставниот кадар во високото образование  согласно предвидените промени што треба да се случат во образованието до 2030 во ЕУ имајќи ги во предвид зголемените потреби за индивидуално учење на студентите.

Посета - Универзитет Ополев Полска

На 08.05.2018 во посета на ФТУ беше делегација од Ун. во Ополе Полска. Беше остварена размена на искуства. Г-ѓа Халина Паалмер-Пистарк како Еразмус коордунатор размена искуства и можности со Проф. Д-р Ирина Петровска, Еразмус коордунатор за ФТУ  

Продеканот на ФТУ учествуваше на настанот Модел на Светска Царинска Организација во Руската Царинска Академија

Продеканот на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид со двајца претставници од студентите учествува на настанот Модел на Светска Царинска Организација во Руската Царинска Академија. Продеканот одржа и предавање на тема Светска Царинска Организација пред студентите на академијата. 

XIV International Scientific Conference on Service sector INSCOSES 2018, Ohrid 14-15 September 2018

Faculty of Tourism and Hospitality Ohrid is organizer of the XIV International Scientific Conference on Service sector. It will be held in Ohrid on 14-15 of September, 2018. The aim of the Conference is to stimulate open discussions between experts, practitioners, researchers, scholars and academia on various aspects of services sector development. Participants can submit review and research papers related to the conference main topic of the conference related to tourism and hospitality; insurance; customs and freight forwarding.

Доделување на дипломи на ФТУ

Денес на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид со почеток во 12 часот се одржа промоција на 108 нови дипломирани студенти од Факултетот за туризам и угостителство - Охрид и двајца магистри. На промоцијата пред се обрати деканот на факултетот. Во текот на доделувањето на дипломи посебно беше промовиран најдобриот студент од генерацијата, Радмила Матеска од студиската програма туризам која има просечна оценка од 9.97. Најдобриот студент од ФТУ беше промовиран и на Универзитетската промоција на најдобри студенти во Битола. 

Посета на на Руската Царинска академија

Во периодот 27.10.2017 до 01.11.2017 Деканот на Факултетот за туризам и угостителство и Ректорот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Проф. д-р Сашо Коруновски, беа во посета на Руската Царинска академија. При посетата остварена е средба со Проректорот за меѓународна соработка, Проф. д-р Андреј Клоченко, Деканот на студиската програма Царина Проф. д-р Игор Сергеев, како и Ректорот на академијата Проф. д-р Владимир Мантусов. Ректорот Проф. д-р Сашо Коруновски и Ректорот на Руската царунска академија Проф. д-р Владимир Мантусов потпишаа договор за соработка помеѓу институциите.

Огласна табла

Подобрување на училниците во иднина-вештини за учење 2030 - УЧЕЊЕ 2030

28/05/2018 - 11:44

Во рамките на ЕРАЗМУС + Програмата од клучната акција 2 – Соработка за иновации и размена на добри практики - Акција:  Стратешко партнерство за високо образование, УКЛО е дел од Конзорциумот на проектот "Подобрување на училниците во иднина-вештини за учење 2030"-УЧЕЊЕ 2030. 

 

 

 

Основната цел на овој проект е Подготвување на наставниот кадар во високото образование  согласно предвидените промени што треба да се случат во образованието до 2030 во ЕУ имајќи ги во предвид зголемените потреби за индивидуално учење на студентите.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД СТУДИСКА ПРОГРАМА ТУРИЗАМ 1,2, И 3 ГОДИНА

23/05/2018 - 14:23

Почитувани студенти,

 

За да можи да ја заверите задолшителната активност Туристичка пракса  во септември 2018 година потребно е да го реализирате следново:

- врз основа на објавените распореди за  туристичка пракса треба задолжително да ги почитувате роковите и објектите.

- на првиот ден што е закажан за почеток на пракса најдоцна до 09:00 часот со Потврдата за пракса и во униформа (бела кошула/маица и темни пантолони/сукња) треба да се јавите во објектот и да го побарате менаџерот на агенцијата, а во хотелите контактирајте ги следниве менаџери:

СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ХРАНА И КУЛТУРА - ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ - ОХРИД

23/05/2018 - 13:44

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО СЛУШААТ ПРЕДМЕТОТ ХРАНА И КУЛТУРА КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2017/18 ГОДИНА ДЕКА ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ Е ЗАКАЖАН ЗА ДЕН 30.05.2018 – СРЕДА, ВО 10:00 ЧАСОТ.

 

Предметен наставник:

Проф. Д-р Сашо Коруновски

Презакажување на втор колоквиум по предметот Безбедност во туризмот

21/05/2018 - 12:52

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ВОЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2017/2018 ГО СЛУШААТ  ПРЕДМЕТОТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ТУРИЗМОТ ДЕКА ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ СЕ ПРЕЗАКАЖУВА за  Четврток - 31.05.2018 година во 11:00 ЧАСОТ.

 

Предметен професор:                                                                                           

Проф.д- р Пере Аслимоски

Партнери