Продеканот на ФТУ учествуваше на настанот Модел на Светска Царинска Организација во Руската Царинска Академија

Продеканот на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид со двајца претставници од студентите учествува на настанот Модел на Светска Царинска Организација во Руската Царинска Академија. Продеканот одржа и предавање на тема Светска Царинска Организација пред студентите на академијата. 

XIV International Scientific Conference on Service sector INSCOSES 2018, Ohrid 14-15 September 2018

Faculty of Tourism and Hospitality Ohrid is organizer of the XIV International Scientific Conference on Service sector. It will be held in Ohrid on 14-15 of September, 2018. The aim of the Conference is to stimulate open discussions between experts, practitioners, researchers, scholars and academia on various aspects of services sector development. Participants can submit review and research papers related to the conference main topic of the conference related to tourism and hospitality; insurance; customs and freight forwarding.

Доделување на дипломи на ФТУ

Денес на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид со почеток во 12 часот се одржа промоција на 108 нови дипломирани студенти од Факултетот за туризам и угостителство - Охрид и двајца магистри. На промоцијата пред се обрати деканот на факултетот. Во текот на доделувањето на дипломи посебно беше промовиран најдобриот студент од генерацијата, Радмила Матеска од студиската програма туризам која има просечна оценка од 9.97. Најдобриот студент од ФТУ беше промовиран и на Универзитетската промоција на најдобри студенти во Битола. 

Посета на на Руската Царинска академија

Во периодот 27.10.2017 до 01.11.2017 Деканот на Факултетот за туризам и угостителство и Ректорот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Проф. д-р Сашо Коруновски, беа во посета на Руската Царинска академија. При посетата остварена е средба со Проректорот за меѓународна соработка, Проф. д-р Андреј Клоченко, Деканот на студиската програма Царина Проф. д-р Игор Сергеев, како и Ректорот на академијата Проф. д-р Владимир Мантусов. Ректорот Проф. д-р Сашо Коруновски и Ректорот на Руската царунска академија Проф. д-р Владимир Мантусов потпишаа договор за соработка помеѓу институциите.

Информација за учество на Форум 16+ 1

Oд 14 до 16 септември во Подгорица, се одржа Форум 16+1 за соработка помеѓу Народна Република Кина и 16 држави од Централна и Источна Европа. Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола е активен учесник на овој форум. Во рамки на Форумот се потпиша договор за креирање на 16+1 Унија на Колеџи од областа на туризмот во која учествува и Факултетот за туризам и угостителство - Охрид. Оваа иницијатива е поддржана од страна на Владата на Народна Република Кина. 

Посета на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид од амбасадорот на ЕУ во Република Македонија Самуел Жбогар

На 21.06.2017 година во посета на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид беше амбасадорот на ЕУ во Република Македонија Самуел Жбогар со претставници на Делагацијата на ЕУ во Македонија, како и делегација на општина Охрид на чело со градоначалникот на Охрид д-р Никола Бакрачески. 

Огласна табла

Известувања - Проф. Д-р ЛИЛЈАНА БАТКОСКА

02/02/2018 - 12:26

И З В Е С Т У В А Њ Е

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ВОЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2017/2018 СЛУШААТПСИХОЛОГИЈА ВО ТУРИЗМОТ, ПСИХОЛОГИЈА ВО УГОСТИТЕЛСТВОТО И БИЗНИС (ДЕЛОВНА) ПСИХОЛОГИЈА ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА ЌЕ СЕ ОДРЖУВААТСЕКОЈА СРЕДА СО ПОЧЕТОК ВО 10:00 ЧАСОТ ВО АМФИТЕАТАР.

Предметен професор:

Проф. д-р Лилјана Баткоска

 

И З В Е С Т У В А Њ Е

Соопштение за предавањата по предметот МЧР

02/02/2018 - 12:22

Се известуваат студентите од насоката МУС кои го слушаат предметот Менаџмент на човечки ресурси во услужен сектор кај проф. д-р Габриела Ракичевиќ дека предавањата ќе се држат во среда во 08 часот.

проф. д-р Габриела Ракичевиќ

СООПШТЕНИЕ ЗА ВПИШУВАЊЕ ОЦЕНКИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ - ФЕВРУАРИ 2018 - ОХРИД

02/02/2018 - 12:21

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГИ ПОЛОЖИЛЕ ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ ДЕКА ТРЕБА ИНДЕКСИТЕ ДА ГИ ОСТАВАТ КАЈ АСИСТЕНТОТ М-Р МИХАЕЛ РИСТЕСКИ ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ОЦЕНКИТЕ НАЈДОЦНА ДО 05.02.2018.

Предметен наставник:

Проф. Д-р Сашо Коруновски

Партнери