Награди добиени на меѓународниот гастрономски натпревар ГАСТРОМАК 2018

Во периодот 9-11 октомври 2018 година, на меѓународниот гастрономски натпревар ГАСТРОМАК 2018 учествуваа студенти од Факултетот за туризам и угостителство како натпреварувачи и како учесници на мастер класови од познати готвачи. Нашите студенти освоија две медалји и пехар. На ГАСТРОМАК 2018 учествуваа:

 

Проф. д-р Васо Цуцулески и студентите:

 

Ивица Андрески

Даниел Здравески

Катерина Наковска

Рубин Цветаноски

Александар Фармакоски

Подобрување на училниците во иднина-вештини за учење 2030 - УЧЕЊЕ 2030

Во рамките на ЕРАЗМУС + Програмата од клучната акција 2 – Соработка за иновации и размена на добри практики - Акција:  Стратешко партнерство за високо образование, УКЛО е дел од Конзорциумот на проектот "Подобрување на училниците во иднина-вештини за учење 2030"-УЧЕЊЕ 2030. 

 

 

 

Основната цел на овој проект е Подготвување на наставниот кадар во високото образование  согласно предвидените промени што треба да се случат во образованието до 2030 во ЕУ имајќи ги во предвид зголемените потреби за индивидуално учење на студентите.

Посета - Универзитет Ополев Полска

На 08.05.2018 во посета на ФТУ беше делегација од Ун. во Ополе Полска. Беше остварена размена на искуства. Г-ѓа Халина Паалмер-Пистарк како Еразмус коордунатор размена искуства и можности со Проф. Д-р Ирина Петровска, Еразмус коордунатор за ФТУ  

Продеканот на ФТУ учествуваше на настанот Модел на Светска Царинска Организација во Руската Царинска Академија

Продеканот на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид со двајца претставници од студентите учествува на настанот Модел на Светска Царинска Организација во Руската Царинска Академија. Продеканот одржа и предавање на тема Светска Царинска Организација пред студентите на академијата. 

XIV International Scientific Conference on Service sector INSCOSES 2018, Ohrid 14-15 September 2018

Faculty of Tourism and Hospitality Ohrid is organizer of the XIV International Scientific Conference on Service sector. It will be held in Ohrid on 14-15 of September, 2018. The aim of the Conference is to stimulate open discussions between experts, practitioners, researchers, scholars and academia on various aspects of services sector development. Participants can submit review and research papers related to the conference main topic of the conference related to tourism and hospitality; insurance; customs and freight forwarding.

Доделување на дипломи на ФТУ

Денес на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид со почеток во 12 часот се одржа промоција на 108 нови дипломирани студенти од Факултетот за туризам и угостителство - Охрид и двајца магистри. На промоцијата пред се обрати деканот на факултетот. Во текот на доделувањето на дипломи посебно беше промовиран најдобриот студент од генерацијата, Радмила Матеска од студиската програма туризам која има просечна оценка од 9.97. Најдобриот студент од ФТУ беше промовиран и на Универзитетската промоција на најдобри студенти во Битола. 

Огласна табла

СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПАРНИОТ СЕМЕСТАР ЗА АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

06/02/2018 - 13:19

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

ЗАПИШУВАЊЕ НА ПАРНИОТ СЕМЕСТАР ЗА АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 12.02.2018 ГОДИНА ДО 20.02.2018 ГОДИНА ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА СПОРЕД СЛЕДНИОТ РАСПОРЕД:

  • ПРВА ГОДИНА 12 И 13.02.2018 ГОДИНА
  • ВТОРА ГОДИНА 14 И 15.02.2018 ГОДИНА
  • ТРЕТА ГОДИНА 16 И 19.02.2018 ГОДИНА
  • ЧЕТВРТА ГОДИНА 20.02.2018 ГОДИНА

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС

Соопштение за предавања кај проф Д-р Ивица Смилковски

06/02/2018 - 13:18

Предавањата кај Проф. Д-р Ивица Смилковски ќе се одржуваат секој понеделник, по предметот Транспор и осигурување во меѓународна трговија со почеток во 12 часот и по предметот Фискален систем со почеток во 14 часот.

Известувања - Проф. Д-р ЛИЛЈАНА БАТКОСКА

02/02/2018 - 12:26

И З В Е С Т У В А Њ Е

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ВОЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2017/2018 СЛУШААТПСИХОЛОГИЈА ВО ТУРИЗМОТ, ПСИХОЛОГИЈА ВО УГОСТИТЕЛСТВОТО И БИЗНИС (ДЕЛОВНА) ПСИХОЛОГИЈА ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА ЌЕ СЕ ОДРЖУВААТСЕКОЈА СРЕДА СО ПОЧЕТОК ВО 10:00 ЧАСОТ ВО АМФИТЕАТАР.

Предметен професор:

Проф. д-р Лилјана Баткоска

 

И З В Е С Т У В А Њ Е

Соопштение за предавањата по предметот МЧР

02/02/2018 - 12:22

Се известуваат студентите од насоката МУС кои го слушаат предметот Менаџмент на човечки ресурси во услужен сектор кај проф. д-р Габриела Ракичевиќ дека предавањата ќе се држат во среда во 08 часот.

проф. д-р Габриела Ракичевиќ

СООПШТЕНИЕ ЗА ВПИШУВАЊЕ ОЦЕНКИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ - ФЕВРУАРИ 2018 - ОХРИД

02/02/2018 - 12:21

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГИ ПОЛОЖИЛЕ ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ ДЕКА ТРЕБА ИНДЕКСИТЕ ДА ГИ ОСТАВАТ КАЈ АСИСТЕНТОТ М-Р МИХАЕЛ РИСТЕСКИ ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ОЦЕНКИТЕ НАЈДОЦНА ДО 05.02.2018.

Предметен наставник:

Проф. Д-р Сашо Коруновски

Партнери