Подобрување на училниците во иднина-вештини за учење 2030 - УЧЕЊЕ 2030

Во рамките на ЕРАЗМУС + Програмата од клучната акција 2 – Соработка за иновации и размена на добри практики - Акција:  Стратешко партнерство за високо образование, УКЛО е дел од Конзорциумот на проектот "Подобрување на училниците во иднина-вештини за учење 2030"-УЧЕЊЕ 2030. 

 

 

 

Основната цел на овој проект е Подготвување на наставниот кадар во високото образование  согласно предвидените промени што треба да се случат во образованието до 2030 во ЕУ имајќи ги во предвид зголемените потреби за индивидуално учење на студентите.

Посета - Универзитет Ополев Полска

На 08.05.2018 во посета на ФТУ беше делегација од Ун. во Ополе Полска. Беше остварена размена на искуства. Г-ѓа Халина Паалмер-Пистарк како Еразмус коордунатор размена искуства и можности со Проф. Д-р Ирина Петровска, Еразмус коордунатор за ФТУ  

Продеканот на ФТУ учествуваше на настанот Модел на Светска Царинска Организација во Руската Царинска Академија

Продеканот на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид со двајца претставници од студентите учествува на настанот Модел на Светска Царинска Организација во Руската Царинска Академија. Продеканот одржа и предавање на тема Светска Царинска Организација пред студентите на академијата. 

XIV International Scientific Conference on Service sector INSCOSES 2018, Ohrid 14-15 September 2018

Faculty of Tourism and Hospitality Ohrid is organizer of the XIV International Scientific Conference on Service sector. It will be held in Ohrid on 14-15 of September, 2018. The aim of the Conference is to stimulate open discussions between experts, practitioners, researchers, scholars and academia on various aspects of services sector development. Participants can submit review and research papers related to the conference main topic of the conference related to tourism and hospitality; insurance; customs and freight forwarding.

Доделување на дипломи на ФТУ

Денес на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид со почеток во 12 часот се одржа промоција на 108 нови дипломирани студенти од Факултетот за туризам и угостителство - Охрид и двајца магистри. На промоцијата пред се обрати деканот на факултетот. Во текот на доделувањето на дипломи посебно беше промовиран најдобриот студент од генерацијата, Радмила Матеска од студиската програма туризам која има просечна оценка од 9.97. Најдобриот студент од ФТУ беше промовиран и на Универзитетската промоција на најдобри студенти во Битола. 

Посета на на Руската Царинска академија

Во периодот 27.10.2017 до 01.11.2017 Деканот на Факултетот за туризам и угостителство и Ректорот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Проф. д-р Сашо Коруновски, беа во посета на Руската Царинска академија. При посетата остварена е средба со Проректорот за меѓународна соработка, Проф. д-р Андреј Клоченко, Деканот на студиската програма Царина Проф. д-р Игор Сергеев, како и Ректорот на академијата Проф. д-р Владимир Мантусов. Ректорот Проф. д-р Сашо Коруновски и Ректорот на Руската царунска академија Проф. д-р Владимир Мантусов потпишаа договор за соработка помеѓу институциите.

Огласна табла

СООПШТЕНИЕ - БФК испити

03/09/2018 - 14:15

Се известуваат студентите на насока БФК испитите по предметите ќе се одржат на

- Основи на безбедност и безбедносен систем на РМ кај проф д-р Томе Баткоски на 10.09.2018 г во 11 часот

- Вовед во криминалистика и кримаиналистичка тактика кај проф д-р Злате Димовски на 06.09.2018 во 11 часот

- Еколошка криминалистика кај проф д-р Марина Малиш Саздовска на 14.09.2018 година 

Термин за одржување на Испити во Септемвриска сесија 2018 кај Проф.д-р Мирјана Секуловска

22/08/2018 - 10:46

Се известуваат студентите на I и II циклус на студии дека Испитите по сите предмети во Септемвриска сесија 2018 кај Проф.д-р Мирјана Секуловска ќе се одржат во Среда (19.09.2018) во 12:00 часот.

 

Предметен професор:

Проф.д-р Мирјана Секуловска,

Охрид, 22.08.2018

Покана за Меѓународната Младинска Конференција "Европски Вредности за Иднината на Југоисточните Европски Земји"

16/08/2018 - 09:47

Почитувани,

 

Ни претставува огромна чест и задоволство да Ве поканиме на Меѓународната Младинска Конференција "Европски Вредности за Иднината на Југоисточните Европски Земји", која ќе се одржи по 16-ти пат традиционално во Крушево, Македонија, од 27-ми Септември до 1-ви Октомври 2018 година.

 

Известување за студентите кои треба да обават практична работа во Фестивал Охридско лето -Охрид

09/07/2018 - 12:31

Сите студенти  на насоката Менаџмент во услужен сектор кои треба да спроведат практична работа во Фестивалот Охридско лето - Охрид треба да се пријават за обавување на практична работа најдоцна до 10.07.2018 година (вторник).

Партнери