Награди добиени на меѓународниот гастрономски натпревар ГАСТРОМАК 2018

Во периодот 9-11 октомври 2018 година, на меѓународниот гастрономски натпревар ГАСТРОМАК 2018 учествуваа студенти од Факултетот за туризам и угостителство како натпреварувачи и како учесници на мастер класови од познати готвачи. Нашите студенти освоија две медалји и пехар. На ГАСТРОМАК 2018 учествуваа:

 

Проф. д-р Васо Цуцулески и студентите:

 

Ивица Андрески

Даниел Здравески

Катерина Наковска

Рубин Цветаноски

Александар Фармакоски

Подобрување на училниците во иднина-вештини за учење 2030 - УЧЕЊЕ 2030

Во рамките на ЕРАЗМУС + Програмата од клучната акција 2 – Соработка за иновации и размена на добри практики - Акција:  Стратешко партнерство за високо образование, УКЛО е дел од Конзорциумот на проектот "Подобрување на училниците во иднина-вештини за учење 2030"-УЧЕЊЕ 2030. 

 

 

 

Основната цел на овој проект е Подготвување на наставниот кадар во високото образование  согласно предвидените промени што треба да се случат во образованието до 2030 во ЕУ имајќи ги во предвид зголемените потреби за индивидуално учење на студентите.

Посета - Универзитет Ополев Полска

На 08.05.2018 во посета на ФТУ беше делегација од Ун. во Ополе Полска. Беше остварена размена на искуства. Г-ѓа Халина Паалмер-Пистарк како Еразмус коордунатор размена искуства и можности со Проф. Д-р Ирина Петровска, Еразмус коордунатор за ФТУ  

Продеканот на ФТУ учествуваше на настанот Модел на Светска Царинска Организација во Руската Царинска Академија

Продеканот на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид со двајца претставници од студентите учествува на настанот Модел на Светска Царинска Организација во Руската Царинска Академија. Продеканот одржа и предавање на тема Светска Царинска Организација пред студентите на академијата. 

XIV International Scientific Conference on Service sector INSCOSES 2018, Ohrid 14-15 September 2018

Faculty of Tourism and Hospitality Ohrid is organizer of the XIV International Scientific Conference on Service sector. It will be held in Ohrid on 14-15 of September, 2018. The aim of the Conference is to stimulate open discussions between experts, practitioners, researchers, scholars and academia on various aspects of services sector development. Participants can submit review and research papers related to the conference main topic of the conference related to tourism and hospitality; insurance; customs and freight forwarding.

Доделување на дипломи на ФТУ

Денес на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид со почеток во 12 часот се одржа промоција на 108 нови дипломирани студенти од Факултетот за туризам и угостителство - Охрид и двајца магистри. На промоцијата пред се обрати деканот на факултетот. Во текот на доделувањето на дипломи посебно беше промовиран најдобриот студент од генерацијата, Радмила Матеска од студиската програма туризам која има просечна оценка од 9.97. Најдобриот студент од ФТУ беше промовиран и на Универзитетската промоција на најдобри студенти во Битола. 

Огласна табла

Термин за полагање прв колоквиум - Социјална патологија

23/03/2018 - 16:29

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ВОЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2017/2018СЛУШААТ СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА  КАЈ ПРОФ. Д-Р ПЕРЕ АСЛИМОСКИ  дека (I) колоквиум ќе се одржи на 12.04.2018 година (Четврток) во 10:00 часот.

 

Предметен професор:                                                                                           

Проф.д- р Пере Аслимоски

Продеканот на ФТУ учествуваше на настанот Модел на Светска Царинска Организација во Руската Царинска Академија

22/03/2018 - 15:04

Продеканот на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид со двајца претставници од студентите учествува на настанот Модел на Светска Царинска Организација во Руската Царинска Академија. Продеканот одржа и предавање на тема Светска Царинска Организација пред студентите на академијата. 

Соопштение за Еколошка криминалистика кај проф д-р Марина Малиш Сасзовска

21/03/2018 - 12:39

Предавања по предметот  Еколошка криминалистика кај проф д-р Марина Малиш Сасзовска ќе се одржат во четврток 22.03.2018 година во 11 часот.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ТУРИСТИЧКА ПРАКСА 1,2,И 3 ГОДИНА ТУРИЗАМ

20/03/2018 - 09:41

Почитувани,

Сите редовни и вонредни студенти кои студираат на насоката ТУРИЗАМ задолжително да се јават за евиденција и распределба на задачи на 22.03.2018 во 13:40 часот во амфитеатарот на Факултетот.

 

Проф.др.Иванка Нестороска.

Раководител на студиската програма ТУРИЗАМ

Прв колоквиум по предметот Безбедност во туризмот

20/03/2018 - 09:41

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ВОЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2017/2018СЛУШААТ БЕЗБЕДНОСТ ВО ТУРИЗМОТ  КАЈ ПРОФ. Д-Р ПЕРЕ АСЛИМОСКИ  дека (I) КОЛОКВИУМ ќе се одржи во Петок (30.03.2018 година) во 11:00 часот.

 

Предметен професор:                                                                                           

Проф.д- р Пере Аслимоски

Известување од Раководител на студиска програма ТУРИЗАМ

14/03/2018 - 12:54

На 14 март 2018 во просториите на ФТУ- претставници од од Т.А. Фибулатравел им ги презентираа можностите на студентите од студиската програма Туризам за сезонска работа во периодот мај-октомври 2018. Т.А. Фибулатравел има потреба за ангажирање 40 студенти за сезонско работење како туристички агенциски претставници во хотели во Охрид и Струга, на аеродромот Св. Апостол Павле и како туристички придружници. Ваквата можност студентите можат да ја искористат и за  регулирање на задолжителната туристичка пракса според наставната програма.

Соопштение за студенти - можности за вработување

12/03/2018 - 12:29

Во среда 21.03.2018 во 12 часот претставници од фирмата „ЕКОЛОГ“ – Тетово ќе презентираат мошне поволни можности за вработување, за студенти на насоките ГИД, Гастрономија и Хотелско-ресторански менаџмент.

Сите заинтересирани студенти најдоцна до вторник 20.03.2018 да се пријават кај м-р Климент Арнаудов за да го потврдат своето присуство.

Од управата на ФТУ - Охрид

СООПШТЕНИЕ - Колоквиум Царинска Тарифа

12/03/2018 - 12:28

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Царинска тарифа дека првиот колоквиум ќе се одржи на ден 23.03.2018 во 11 часот.

проф. д-р Данијела Милошоска

ИЗВЕСТУВАЊЕ - За студентите од насоката туризам и за сите заинтересирани

12/03/2018 - 12:28

На ден 14ти март, среда со почеток во 11 часот ќе се одржи презентација за можности за сезонска работа од страна на претставник на туристичката агенција Фибула. Ова претставува прекрасна можност за регулирање на задолжителната туристичка пракса конкретно за студентите од насоката туризам.

Ве молиме за помасовно присуство.

Со почит,

Проф.д-р. Иванка Нестороска

Партнери