Подобрување на училниците во иднина-вештини за учење 2030 - УЧЕЊЕ 2030

Во рамките на ЕРАЗМУС + Програмата од клучната акција 2 – Соработка за иновации и размена на добри практики - Акција:  Стратешко партнерство за високо образование, УКЛО е дел од Конзорциумот на проектот "Подобрување на училниците во иднина-вештини за учење 2030"-УЧЕЊЕ 2030. 

 

 

 

Основната цел на овој проект е Подготвување на наставниот кадар во високото образование  согласно предвидените промени што треба да се случат во образованието до 2030 во ЕУ имајќи ги во предвид зголемените потреби за индивидуално учење на студентите.

Посета - Универзитет Ополев Полска

На 08.05.2018 во посета на ФТУ беше делегација од Ун. во Ополе Полска. Беше остварена размена на искуства. Г-ѓа Халина Паалмер-Пистарк како Еразмус коордунатор размена искуства и можности со Проф. Д-р Ирина Петровска, Еразмус коордунатор за ФТУ  

Продеканот на ФТУ учествуваше на настанот Модел на Светска Царинска Организација во Руската Царинска Академија

Продеканот на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид со двајца претставници од студентите учествува на настанот Модел на Светска Царинска Организација во Руската Царинска Академија. Продеканот одржа и предавање на тема Светска Царинска Организација пред студентите на академијата. 

XIV International Scientific Conference on Service sector INSCOSES 2018, Ohrid 14-15 September 2018

Faculty of Tourism and Hospitality Ohrid is organizer of the XIV International Scientific Conference on Service sector. It will be held in Ohrid on 14-15 of September, 2018. The aim of the Conference is to stimulate open discussions between experts, practitioners, researchers, scholars and academia on various aspects of services sector development. Participants can submit review and research papers related to the conference main topic of the conference related to tourism and hospitality; insurance; customs and freight forwarding.

Доделување на дипломи на ФТУ

Денес на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид со почеток во 12 часот се одржа промоција на 108 нови дипломирани студенти од Факултетот за туризам и угостителство - Охрид и двајца магистри. На промоцијата пред се обрати деканот на факултетот. Во текот на доделувањето на дипломи посебно беше промовиран најдобриот студент од генерацијата, Радмила Матеска од студиската програма туризам која има просечна оценка од 9.97. Најдобриот студент од ФТУ беше промовиран и на Универзитетската промоција на најдобри студенти во Битола. 

Посета на на Руската Царинска академија

Во периодот 27.10.2017 до 01.11.2017 Деканот на Факултетот за туризам и угостителство и Ректорот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Проф. д-р Сашо Коруновски, беа во посета на Руската Царинска академија. При посетата остварена е средба со Проректорот за меѓународна соработка, Проф. д-р Андреј Клоченко, Деканот на студиската програма Царина Проф. д-р Игор Сергеев, како и Ректорот на академијата Проф. д-р Владимир Мантусов. Ректорот Проф. д-р Сашо Коруновски и Ректорот на Руската царунска академија Проф. д-р Владимир Мантусов потпишаа договор за соработка помеѓу институциите.

Огласна табла

СООПШТЕНИЕ Проф. д-р. Јове Кекеновски

09/02/2018 - 15:17

Предавањата кај Проф. д-р. Јове Кекеновски ќе се одржат во среда со почеток во 10часот. Студентите кои треба да земат оценки за положените предмети да дојдат исто во среда.

 

Со почит,
Проф. д-р. Јове Кекеновски

Први предавања во летен сесместар 2017/2018 кај Проф.д-р Пере Аслимоски

08/02/2018 - 14:23

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ВОЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2017/2018 СЛУШААТ ПРЕДМЕТИ  КАЈПРОФ. Д-Р ПЕРЕ АСЛИМОСКИ декаПРВИТЕ ВОВЕДНИ ПРЕДАВАЊА ќе се одржат во следните термини:

  • СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈАЧетврток (15.02.2018), во 12:00 часот
  • БЕЗБЕДНОСТ ВО ТУРИЗМОТ, Петок (16.02.2018), во 11:00 часот

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ - ПРЕДАВАЊА АНГЛИСКИ ЈАЗИК 4 ИЗБОРЕН - ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2018

08/02/2018 - 14:22

ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2018

ИЗБОРЕН АНГЛИСКИ ЈАЗИК 4

ПРЕДАВАЊА

ВТОРНИК, 20.02.2018 во 11.00ч.
Кабинет по англиски јазик

Проф. Д-р Ирина Петровска

СООПШТЕНИЕ - ПРИ ЗАПИШУВАЊЕ НА ПАРЕН СЕМЕСТАР СТУДЕНТИТЕ МОРА ЗАДОЛЖИТЕЛНО

08/02/2018 - 14:21

ПРИ ЗАПИШУВАЊЕ НА ПАРЕН СЕМЕСТАР СТУДЕНТИТЕ МОРА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА ПОПОЛНАТ ЕЛЕКТРОНСКИ АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК ВО IKNOW СИСТЕМОТ ЗА СИТЕ ПРЕДМЕТИ КОИ ГИ ИМААТ СЛУШАНО ВО ПРЕТХОДНИОТ НЕПАРЕН СЕМЕСТАР (СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА ЗА ПРВ СЕМЕСТАР, СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОРА ГОДИНА ЗА ТРЕТ СЕМЕСТАР, СТУДЕНТИТЕ ОД ТРЕТА ГОДИНА ЗА ПЕТТИ СЕМЕСТАР, СТУДЕНТИТЕ ОД ЧЕТВРТА ГОДИНА ЗА СЕДМИ СЕМЕСТАР).

Соопштение Предавање Финансиски менаџмент

08/02/2018 - 10:10

Предавањата по предметот Финансиски менаџмент кај Проф. Д-р Климе Попоски ќе започнат на ден 10.02.2018 (сабота) во 12 часот.

СООПШТЕНИЕ за предавања кај Проф. Д-р. Катерина Ангелевска - Најдеска

07/02/2018 - 14:36

Предавањата за прва година по Основи на маркетинг на насоката Осигурување, Маркетинг во угостителство за втора година на насоката ХРМ и Маркетинг во туризмот за трета година на насоката Туризам ќе се одржуваат во вторник, во 12:00 часот во Амфитеатар. А предавањата по Патнички агенции за трета година на насоката Туризам ќе се одржуваат во Среда во 12:00 часот во Предавална 2.

 

Предметен професор:

Проф. Д-р. Катерина Ангелевска - Најдеска

ИЗВЕСТУВАЊЕ за испитот по предметот Современи тенденции во туризмот

07/02/2018 - 12:36

Испитот по предметот Современи тенденции во туризмот на втор циклус студии се презакажува за 26 .02.2018 год. во 11:00 часот.

 

Предметни професори

Проф.др.Симона Мартиноска

Проф.др.Иванка Нестороска

Соопштение - Анимации кај Проф. д-р. Иванка Нестороска

07/02/2018 - 12:35

Студентите кои ќе ги слушаат предавањата по предметот Анимации кај Проф. д-р. Иванка Нестороска да се запишат во списокот кај м-р. Климент Наумов до петок 09.02.2018.

Предавањата ќе се одржуваат во понеделник со почеток во 12 часот во училницата по англиски јазик.

 

Со почит,

Проф. д-р. Иванка Нестороска

СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПАРНИОТ СЕМЕСТАР ЗА АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

06/02/2018 - 13:19

С О О П Ш Т Е Н И Е

 

ЗАПИШУВАЊЕ НА ПАРНИОТ СЕМЕСТАР ЗА АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 12.02.2018 ГОДИНА ДО 20.02.2018 ГОДИНА ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА СПОРЕД СЛЕДНИОТ РАСПОРЕД:

  • ПРВА ГОДИНА 12 И 13.02.2018 ГОДИНА
  • ВТОРА ГОДИНА 14 И 15.02.2018 ГОДИНА
  • ТРЕТА ГОДИНА 16 И 19.02.2018 ГОДИНА
  • ЧЕТВРТА ГОДИНА 20.02.2018 ГОДИНА

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС

Соопштение за предавања кај проф Д-р Ивица Смилковски

06/02/2018 - 13:18

Предавањата кај Проф. Д-р Ивица Смилковски ќе се одржуваат секој понеделник, по предметот Транспор и осигурување во меѓународна трговија со почеток во 12 часот и по предметот Фискален систем со почеток во 14 часот.

Партнери