ИЗВЕСТУВАЊЕ за презакажување на испит на III циклус по Маркетинг методологија во туризмот

Се известуваат студентите на III циклус на студии дека испитот по предметот Маркетинг методологија во туризмот се презаказува на ден 02.02.2017 во 12 часот.