Oдложување на испит Вовед во осигурување и финансиски менаџмент

Испитите по предметот Вовед во осигурување и Финансиски менаџмет закажани на ден 01.02.2017 год.  се одложуваат на ден 03.02.2017 година (петок) во 10 часот