СООПШТЕНИЕ за ЗАКАЖУВАЊЕ НА Практична настава по Осиурителни операции кај Проф. Д-р Братислав Милошевиќ

Практичната настава по предметот Осиурителни операции кај Проф. Д-р Братислав Милошевиќ ќе се одржи на ден 31.01.2017 (Вторник) во 10 часот, предавална бр. 4.

 

Охрид

20.01.2017 година