Прелиминарни оценки - ХРМ, ОСИГ, ЦИШ, МУС, ГИД - по СОЦИОЛОГИЈА во зимскиот семестар 2016 г.