Прелиминарни оценки - ТУРИЗАМ - по СОЦИОЛОГИЈА НА ТУРИЗМОТ во зимскиот семестар 2016 г.