Резултати од вториот колоквиум по предметот уставно право