Резултати од Втор Колоквиум по предметот ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 1 на насоката Туризам