Список со резултати од колоквиуми,редовност, активности и предлог оценки по предметите КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО и ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

На насоките Туризам, Хотелско – ресторански менаџмент, Гастрономија, исхрана и диететика, Менаџмент на услужен сектор, Осигурување, Царина и шпедиција–ноември 2016 – јануари 2017Охрид