ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ТУРИСТИЧКА ПРАКСА 4 ГОДИНА ТУРИЗАМ

Почитувани,

Сите редовни и вонредни студенти кои студираат 4 година туризам задолжително да се јават за евиденција и распределба на задачи на 11.01.2017 во 11:00 часот во кабинетот по англиски јазик.

 

 

30.12.2016                                                                                                               Проф.др.Иванка Нестороска