Резултати од колоквиум по предметот Сензорна анализа на храна одржан на 26.12.2016 година