Резултати од колоквиумите по предметот Информациски технологии

Резултати од колоквиумите по предметот Информациски технологии одржан на 22.12.2016. Увид во резултатите може да се направи на 29.12.2016 со почеток во 10:00