РЕЗУЛТАТИ од ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ по предметот “ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ”