СООПШТЕНИЕ - II Колоквиум Германски јазик - Елена Цицковска

Вториот колоквиум по Германски јазик кај Доц. Д-р Елена Цицковска ќе се одржи на 21.12.2016 год. (среда) во 08:00 часот.

Freundliche Grüße und viel Glück!