СООПШТЕНИЕ Термин за полагање 2 колоквиум по предметот СОЦЦИОЛОГИЈА

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР 2016/2017 СЛУШААТ СОЦИОЛОГИЈА КАЈ ПРОФ.Д-Р ПЕРЕ АСЛИМОСКИ дека II колоквиум по предметот ќе се одржи во Вторник (20.12.2016) во 11:00 часот.

 

Oхрид,13.12.2016                                                             

Предметен професор:                                                                                                           

Проф.д- р Пере Аслимоски