КПП-БФК-ОХ: резултати од испот - бодовна соатојба 7 (01.12.2016)