Известување – Англиски јазик

Предавањата  по предметот АНГЛИСКИ ЈАЗИК (насока туризам, хотелско-ресторански менаџмент и гастрономија исхрана и диететика)   од среда  5.12.2016 г. 9.00 ч. се одлагаат и се презакажуваат  за понеделник 12.12.2016 во 11.00 ч.

 

Проф. Д-р Ирина Петровска