Резултати од испитот по предметот Актуарство одржан на 24.11.2016

Тука ќе ги најдете резултатите од испитот по предметот Актуарство одржан на ден 24.11.2016.