СООПШТЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПРЕДАВАЊА ПО ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ - КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО и ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО - 30.11.2016 - ОХРИД