Резултати од првиот колоквиум по предметот Уставно право кај Проф. Д-р Јове Кекеновски