Резултати од првиот поправен колоквиум по предметот Информациски технологии

Во прилог на оваа информација може да ги најдете резултатите од Првиот поправен колоквиум по предметот Информациски технологии одржан на 24.11.2016 кај Проф. д-р Цветко Андреески.