Резултати од Испитот во Ноемвриска сесија 2016 кај Проф.д-р Мирјана Секуловска