СООПШТЕНИЕ - СОЦИОЛОГИЈА КАЈ ПРОФ.Д-Р ПЕРЕ АСЛИМОСКИ

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СИТЕ СТУДЕНТИ КОИ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР 2016/2017 СЛУШААТ СОЦИОЛОГИЈА КАЈ ПРОФ.Д-Р ПЕРЕ АСЛИМОСКИ ДЕКА (I) ПОПРАВЕН КОЛОКВИУМ ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО Петок (25.11.2016) во 09:00 часот.

После одржувањето на поправниот колоквиум  во 10:00 часот започнуваат редовните предавања по предметот.

     

 

Охрид,23.11.2016                                                             

Предметен професор: Проф.д- р Пере Аслимоски