ПРЕЗАКАЖУВАЊЕ на Методологија на истражување на квалитетот во туризам и угостителство - Трет Циклус

Предметот Методологија на истражување на квалитетот во туризам и угостителство кај Проф. Д-р Симона Мартиноска и Проф. Д-р Габриела Ракичевиќ на трет циклус се презакажува за ден 01.12.2016 (четврток во 10:30 часот)