РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТИТЕ: КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО и ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО кај Проф. Сашо Коруновски - НОЕМВРИ 2016