СООПШТЕНИЕ за закажување на предавања по Заштита на културно наследство кај Проф. Д-р Сашо Коруновски

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО СЛУШААТ ПРЕДМЕТОТ ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА СЕ ЗАКАЖУВААТ ЗА ДЕН 23.11.2016 – СРЕДА ВО 11:00 ЧАСОТ. 

                                            

Предметен наставник:

Проф. Д-р Сашо Коруновски